7. sjezd České asociace ambulantních kardiologů

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
22.01.2024

Jak se vyvíjí dlouhodobá farmakoterapie po AKS

Co říkají aktuální guidelines ESC pro akutní koronární syndrom o dlouhodobé farmakoterapii? Mění se nějak postavení dalších široce využívaných lékových skupin – betablokátorů a inhibitorů ACE?…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
předseda České kardiologické společnosti

Akutní koronární syndrom musíme vnímat jako kontinuum

V příslušných aktuálních guidelines ESC je AKS nazírán jako kontinuum. Co to znamená pro praxi? Rozhodnutí v každém případě musí být rychlé. Na čem by mělo být založené?…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
22.01.2024

Na které kódy ambulantní kardiologové zapomínají?

Dosáhnout ekonomické soběstačnosti v kardiologické ambulantní praxi nemusí být nic samozřejmého. Kde vy vidíte nějaké rezervy, které by kolegům mohly v tomto pomoci?…

MUDr. Zorjan Jojko
předseda Sdružení ambulantních specialistů

Zhlédnout
22.01.2024
Zhlédnout
22.01.2024

Co se má u AKS stát ještě před hospitalizací

Jak aktuální guidelines ESC pro management AKS upravují podávání kyslíku v přednemocniční péči? A jak tento dokument přistupuje k zahájení terapie P2Y12 inhibitorem? Měla by být iniciována již při transportu?…

prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
Kardiologická klinika FN a LF UK Plzeň

Průnik mezi diabetologií a kardiologií musí být územím spolupráce

Kde je podle vás pro české diabetology a kardiology nejobtížnější dostát aktuálním guidelines ESC pro management diabetu? Jak se systémově vyrovnat s tím, že takových nemocných je hodně a určitě budou dále rychle přibývat?…

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
I. Interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

Zhlédnout
22.01.2024
Zhlédnout
22.01.2024

Co čeká ambulantní kardiologii

Na sjezdu, možná s úlevou, předáváte funkci předsedy ČAAMK. Mohl byste shrnout, co se v uplynulém funkčním období povedlo vyřešit a co naopak novému výboru předáváte jako trvající úkol?…

MUDr. Ivan Karel
Odstupující předseda České asociace ambulantních kardiologů

Hlavní partner